Εταιρεία

Η Shipboiler είναι μια εταιρία που αναλαμβάνει γενικές επισκευές και ανατουμπώσεις σε όλους τους τύπους λεβήτων και ψυγείων για πλοία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εγγύηση η πολυετής πείρα.

Η Shipboiler καταφέρνει να είναι συνεπής στους πολύ καλούς χρόνους των εργασιών, όπως και να βρίσκεται μέσα σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές. Από το 1964 η Shipboiler μπορεί και το αποδεικνύει με μεγάλη ακρίβεια.

Η Shipboiler είναι ένα ειδικευμένος επισκευαστής, που χρησιμοποιεί τον πιο μοντέρνο και εκτενώς παραμετροποιημένο εξοπλισμό για την επισκευή λεβήτων. Η εταιρία είναι πιστοποιημένη με τα διεθνή πρότυπα ποιότητας ISO 9001:2015 όπως και με τα εθνικά πιστοποιητικά για τους τεχνικούς της.

Οι εργασίες της εταιρίας μας μπορεί να γίνουν εν πλω και εν όρμο στον καλύτερο δυνατό χρόνο με το απαιτούμενο δυνατό λιγότερο αριθμό τεχνητών. Επίσης η εταιρία μας δύναται να προκατασκευάσει εξ’ ολοκλήρου την προκατασκευή επισκευή λέβητα (διαμορφώσεις απάντων των αυλών) βάση σχεδίων.

1964 V. SPARIDIS:Άρχισε την καριέρα του από τα Ελληνικά Ναυπηγεία με ειδικότητα στους ατμολέβητες, πλοίων και εργοστασίων, με ιδιαίτερη ικανότητα στον σχεδιασμό και κατασκευή αυλών λεβήτων.

Σήμερα κάτω από την επωνυμία Shipboiler η εταιρία δραστηριοποιείται με επιτυχία στους λέβητες και στα ψυγεία, με αναρίθμητους πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Shipboiler.gr
Shipboiler.gr
Shipboiler.gr
Shipboiler.gr
Shipboiler.gr
Shipboiler.gr
Shipboiler.gr